دیکتور های چند منظوره و درب اتوماتیک

9 / 10
از 4 کاربر

دیکتورهای چند منظوره و درب های اتوماتیک:

دیکتور چند منظوره در واقع ترکیبی از چند گرایش سیستمی برای باز و بسته نمودن درب اتوماتیک است. که این موضوع باعث افزایش امنیت نیز می گردد.

این سنسورها علاوه بر مواد ذکر شده کارایی های بالایی دارند که باعث افزایش میزان امنیت و عملکرد بهتر در سیستم می شود. 

مزایای این نوع سیستم از این قبیل است.

1. تضمین کننده امنیت برای مشتریان

2. به سرعت در رفت آمدها و امنیت محیط تعیین شده می افزاید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :