جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
از تا
نوع سیستم :
ولتاژ ورودی ( ولت ) :
قدرت موتور ( نیوتن ) :
استاندارد طول اهرم ( متر ) :
استاندارد تردد ( در ساعت ) :
سرعت باز شدن ( ثانیه ) :

سبد خرید

شما مشتري گرامي هنوز محصولي به سبد خريد اضافه نکرديد!
قیمت کل :0 تومان

تبلیغات

راهنمای نصب درب اتوماتیک

 

12مجموع 22 محصول
راه بند اتوماتیک بی اف تی مدل MICHELANGELO 80
کد کالا :
10220
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
300
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
8
متر
استاندارد تردد :
50
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
ثانیه
راهبند اتوماتیک بی اف تی مدل MICHELANGELO 60
کد کالا :
10210
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
350
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
50
در ساعت
سرعت باز شدن :
6
ثانیه
راه بند اتوماتیک بی اف تی مدل GIOTTO 50
کد کالا :
10200
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
350
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
50
در ساعت
سرعت باز شدن :
5
ثانیه
راهبند اتوماتیک بی اف تی مدل MOOVI 60
کد کالا :
10190
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
350
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
50
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
ثانیه
راه بند اتوماتیک بی اف تی مدل MOOVI 50 RMM
کد کالا :
10180
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
350
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
15
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
ثانیه
راهبند اتوماتیک بی اف تی مدل MOOVI 50
کد کالا :
10170
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
350
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
5
متر
استاندارد تردد :
10
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
ثانیه
راه بند اتوماتیک بی اف تی مدل MOOVI 30 S
کد کالا :
10160
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
150
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
2
متر
استاندارد تردد :
10
در ساعت
سرعت باز شدن :
2
ثانیه
راه بند اتوماتیک بی اف تی مدل MOOVI 30
کد کالا :
10150
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
350
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
3
متر
استاندارد تردد :
10
در ساعت
سرعت باز شدن :
4
ثانیه
راهبند اتوماتیک زومر مدل ABS 6010
کد کالا :
10140
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
150
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
7
ثانیه
راهبند اتوماتیک لایف مدل SUPRA
کد کالا :
10130
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
150
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
5
متر
استاندارد تردد :
10
در ساعت
سرعت باز شدن :
5
ثانیه
راه بند اتوماتیک نایس مدل WIL
کد کالا :
10120
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
200
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
5
ثانیه
راه بند اتوماتیک نایس مدل SIGNO
کد کالا :
10110
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
250
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
6
ثانیه
راهبند اتوماتیک دیا مدل STOP L
کد کالا :
10100
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
150
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
2
متر
استاندارد تردد :
10
در ساعت
سرعت باز شدن :
2
ثانیه
راهبند اتوماتیک دیا مدل PASS
کد کالا :
10090
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
200
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
4
متر
استاندارد تردد :
40
در ساعت
سرعت باز شدن :
4
ثانیه
راهبند اتوماتیک فادینی مدل BAYT 980
کد کالا :
10080
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
400
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
6
متر
استاندارد تردد :
180
در ساعت
سرعت باز شدن :
6
ثانیه
راهبند اتوماتیک فادینی مدل BARRI 88
کد کالا :
10070
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
185
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
4
متر
استاندارد تردد :
100
در ساعت
سرعت باز شدن :
5
ثانیه
راه بند اتوماتیک بنینکا مدل VE.SOR
کد کالا :
10060
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
250
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
___
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
9
ثانیه
راه بند اتوماتیک بنینکا مدل EVA.5
کد کالا :
10050
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
205
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
5
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
6
ثانیه
راه بند اتوماتیک ستونی فک مدل J 800
کد کالا :
10040
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
500
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
2
متر
استاندارد تردد :
150
در ساعت
سرعت باز شدن :
7
ثانیه
راه بند اتوماتیک فک مدل 640
کد کالا :
10030
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
480
نیوتن
استاندارد طول اهرم :
7
متر
استاندارد تردد :
50
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
ثانیه
12مجموع 22 محصول