جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
از تا
نوع سیستم :
ولتاژ ورودی ( ولت ) :
قدرت موتور ( نیوتن ) :
استاندارد وزن درب ( کیلوگرم ) :
استاندارد عرض درب ( متر ) :
استاندارد تردد ( واحد ) :
سرعت باز شدن ( ثانیه ) :

سبد خرید

شما مشتري گرامي هنوز محصولي به سبد خريد اضافه نکرديد!
قیمت کل :0 تومان

تبلیغات

راهنمای نصب درب اتوماتیک

 

123مجموع 59 محصول
در کنترلی لولایی بنینکا مدل BOB.50
کد کالا :
1180
قیمت :
2050000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
50
واحد
سرعت باز شدن :
26
ثانیه
درب ریموت لولایی بنینکا مدلBOB.21
کد کالا :
1170
قیمت :
1770000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
18
ثانیه
در اتوماتیک لولایی بنینکا مدلBILL.50
کد کالا :
1160
قیمت :
1970000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3120
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
40
واحد
سرعت باز شدن :
21
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی بنینکا مدلBILL.30
کد کالا :
1150
قیمت :
1550000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3120
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
16
ثانیه
در برقی لولایی فک مدل 400CBAC
کد کالا :
1140
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
4650
نیوتن
استاندارد وزن درب :
450
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
150
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی فک مدل 400SBS
کد کالا :
1130
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
7750
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
180
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
در اتوماتیک لولایی فک مدل 400SB
کد کالا :
1120
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
6200
نیوتن
استاندارد وزن درب :
450
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
120
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
درب ریموت لولایی فک مدل 422CBAC
کد کالا :
1110
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
6900
نیوتن
استاندارد وزن درب :
450
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
80
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
در کنترلی لولایی فک مدل 402SBS
کد کالا :
1100
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
6900
نیوتن
استاندارد وزن درب :
450
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
100
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی فک مدل 402CBC
کد کالا :
1090
قیمت :
3350000
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
5000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
60
واحد
سرعت باز شدن :
23
ثانیه
در اتوماتیک لولایی فک مدل 412
کد کالا :
1080
قیمت :
2106000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3200
نیوتن
استاندارد وزن درب :
350
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
درب ریموت لولایی پروتکو مدل ACE
کد کالا :
1070
قیمت :
1900000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
22
ثانیه
در کنترلی لولایی پروتکو مدل لیدر 5
کد کالا :
1060
قیمت :
1800000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
350
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3.5
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
26
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی پروتکو مدل لیدر 4
کد کالا :
1050
قیمت :
1550000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
350
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.75
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
22
ثانیه
در اتوماتیک لولایی پروتکو مدل لیدر 3
کد کالا :
1040
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
350
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
17
ثانیه
در ریموت لولایی وی تو مدل بینگو
کد کالا :
1030
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2600
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3.5
متر
استاندارد تردد :
25
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در کنترلی لولایی وی تو مدل کالیپسو
کد کالا :
1020
قیمت :
1430000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.5
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
18
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی وی تو مدل آکسیل
کد کالا :
1010
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.75
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در اتوماتیک لولایی وی تو مدل موو
کد کالا :
1000
قیمت :
1330000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
123مجموع 59 محصول