جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
از تا
نوع سیستم :
ولتاژ ورودی ( ولت ) :
قدرت موتور ( نیوتن ) :
استاندارد وزن درب ( کیلوگرم ) :
استاندارد عرض درب ( متر ) :
استاندارد تردد ( واحد ) :
سرعت باز شدن ( ثانیه ) :

سبد خرید

شما مشتري گرامي هنوز محصولي به سبد خريد اضافه نکرديد!
قیمت کل :0 تومان

تبلیغات

راهنمای نصب درب اتوماتیک

 

123مجموع 59 محصول
در اتوماتیک لولایی دیا مدل OLI 603
کد کالا :
1380
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3200
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.5
متر
استاندارد تردد :
50
واحد
سرعت باز شدن :
23
ثانیه
در اتوماتیک لولایی دیا مدل MAC
کد کالا :
1370
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
40
واحد
سرعت باز شدن :
22
ثانیه
در برقی لولایی دیا مدل WING 302
کد کالا :
1360
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
22
ثانیه
جک برقی لولایی دیا مدل LOOK 355
کد کالا :
1350
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1650
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
35
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در کنترلی لولایی دیا مدل LOOK 373
کد کالا :
1340
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
1000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
18
ثانیه
درب ریموت لولایی دیا مدل LOOK 371
کد کالا :
1330
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
1000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
18
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی دیا مدل LOOK 350
کد کالا :
1320
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1650
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
18
ثانیه
در اتوماتیک لولایی دیا مدل LOOK 350 E
کد کالا :
1310
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
درب ریموت لولایی تائو مدل KARM 250
کد کالا :
1300
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
40
واحد
سرعت باز شدن :
23
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی تائو مدل KARM 2000
کد کالا :
1290
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2380
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
25
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در اتوماتیک لولایی تائو مدل EKOSWING
کد کالا :
1280
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
17
ثانیه
در کنترلی لولایی زومر مدل POWER 500
کد کالا :
1270
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
40
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
درب ریموت لولایی زومر مدل JUNIOR 300
کد کالا :
1260
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
21
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی زومر مدل TUWIST XL 500
کد کالا :
1250
قیمت :
3620000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
50
واحد
سرعت باز شدن :
40
ثانیه
در اتوماتیک لولایی زومر مدل TUWIST 200
کد کالا :
1240
قیمت :
1850000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
200
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.5
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
26
ثانیه
درب ریموت لولایی فادینی مدل Hindi 880
کد کالا :
1230
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
180
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
70
واحد
سرعت باز شدن :
25
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی فادینی مدل Hindi 880 Sprint
کد کالا :
1220
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2380
نیوتن
استاندارد وزن درب :
120
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
50
واحد
سرعت باز شدن :
18
ثانیه
در اتوماتیک لولایی فادینی مدل NUPI66
کد کالا :
1210
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3120
نیوتن
استاندارد وزن درب :
150
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
35
واحد
سرعت باز شدن :
21
ثانیه
در برقی لولایی بنینکا مدل KB35
کد کالا :
1200
قیمت :
2250000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
35
واحد
سرعت باز شدن :
16
ثانیه
جک برقی لولایی بنینکا مدل DU.1
کد کالا :
1190
قیمت :
2050000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
13
ثانیه
123مجموع 59 محصول