جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
از تا
نوع سیستم :
ولتاژ ورودی ( ولت ) :
قدرت موتور ( نیوتن ) :
استاندارد وزن درب ( کیلوگرم ) :
استاندارد عرض درب ( متر ) :
استاندارد تردد ( واحد ) :
سرعت باز شدن ( ثانیه ) :

سبد خرید

شما مشتري گرامي هنوز محصولي به سبد خريد اضافه نکرديد!
قیمت کل :0 تومان

تبلیغات

راهنمای نصب درب اتوماتیک

 

123مجموع 59 محصول
در اتوماتیک لولایی سها SOHA
کد کالا :
1580
قیمت :
1000000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2600
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در اتوماتیک لولایی محکMAHAK
کد کالا :
1570
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
370
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
درب ریموت لولایی سیماران مدل FARAZ S
کد کالا :
1560
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3.5
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
26
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی سیماران مدل FARAZ P
کد کالا :
1550
قیمت :
1260000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.75
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
22
ثانیه
در اتوماتیک لولایی سیماران مدل FARAZ M
کد کالا :
1540
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.75
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
16
ثانیه
در اتوماتیک لولایی کب مدل HYDRO CLASS
کد کالا :
1530
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
50
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در برقی لولایی بی اف تی مدل P 7
کد کالا :
1520
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
7
متر
استاندارد تردد :
40
واحد
سرعت باز شدن :
50
ثانیه
در ریموت لولایی بی اف تی مدل P 4.5
کد کالا :
1510
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4.5
متر
استاندارد تردد :
40
واحد
سرعت باز شدن :
45
ثانیه
در کنترلی لولایی بی اف تی مدل LUX G
کد کالا :
1500
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
30
ثانیه
درب ریموت لولایی بی اف تی مدل LUX L
کد کالا :
1490
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
25
واحد
سرعت باز شدن :
23
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی بی اف تی مدل LUX
کد کالا :
1480
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
17
ثانیه
در اتوماتیک لولایی بی اف تی مدل PHOBOS
کد کالا :
1470
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
1.8
متر
استاندارد تردد :
10
واحد
سرعت باز شدن :
14
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی لایف مدل OPTIMO UNI L
کد کالا :
1460
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
19
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی لایف مدل OPTIMO UNI
کد کالا :
1450
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
19
ثانیه
در کنترلی لولایی کینگ مدل LINEAR
کد کالا :
1440
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
300
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2.5
متر
استاندارد تردد :
15
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
درب ریموت لولایی کینگ مدل JET KIT
کد کالا :
1430
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
25
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی نایس مدل WINGO
کد کالا :
1420
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
250
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
20
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
در اتوماتیک لولایی نایس مدل MOBY
کد کالا :
1410
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3
متر
استاندارد تردد :
30
واحد
سرعت باز شدن :
20
ثانیه
درب ریموت لولایی دیا مدل OLI 606
کد کالا :
1400
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3200
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
4
متر
استاندارد تردد :
80
واحد
سرعت باز شدن :
32
ثانیه
درب اتوماتیک لولایی دیا مدل OLI 605
کد کالا :
1390
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
3200
نیوتن
استاندارد وزن درب :
550
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3.3
متر
استاندارد تردد :
60
واحد
سرعت باز شدن :
32
ثانیه
123مجموع 59 محصول