جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
از تا
نوع سیستم :
ولتاژ ورودی ( ولت ) :
قدرت موتور ( نیوتن ) :
استاندارد وزن درب ( کیلوگرم ) :
استاندارد عرض درب ( متر ) :
استاندارد تردد ( در ساعت ) :
سرعت باز شدن ( متر بر دقیقه ) :

سبد خرید

شما مشتري گرامي هنوز محصولي به سبد خريد اضافه نکرديد!
قیمت کل :0 تومان

تبلیغات

راهنمای نصب درب اتوماتیک

 

123مجموع 41 محصول
در اتوماتیک ریلی تائو مدل SPEED 5QS
کد کالا :
5210
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی زومر مدل GATOR SG1
کد کالا :
5200
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
12
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی زومر مدل SM 40 T
کد کالا :
1590
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
600
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در ریموت ریلی فادینی مدل MEC 200
کد کالا :
5180
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1100
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1200
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی فادینی مدل NYOTA 115 1.0
کد کالا :
5170
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1200
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی فادینی مدل NYOTA 115 0.5
کد کالا :
5160
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
400
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی فادینی مدل JUNIOR 633
کد کالا :
5150
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
600
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
در ریموت ریلی بنینکا مدل BISON 25OTI
کد کالا :
5140
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
2500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
2500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
80
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
در کنترلی ریلی بنینکا مدل BISON 20OM
کد کالا :
5130
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1100
نیوتن
استاندارد وزن درب :
2000
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
50
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب ریموت ریلی بنینکا مدل BULL 10M
کد کالا :
5120
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1000
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی بنینکا مدل BULL8
کد کالا :
5110
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
940
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی بنینکا مدل BULL5
کد کالا :
5100
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
650
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
در برقی ریلی فک مدل 884
کد کالا :
5090
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1600
نیوتن
استاندارد وزن درب :
3500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
14
متر
استاندارد تردد :
نامحدود
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
در ریموت ریلی فک مدل 844
کد کالا :
5080
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1100
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
70
در ساعت
سرعت باز شدن :
9.5
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی فک مدل 746
کد کالا :
5070
قیمت :
0
نوع سیستم :
هیدرولیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
12
متر بر دقیقه
در کنترلی ریلی فک مدل 721C
کد کالا :
5060
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
530
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
نامحدود
در ساعت
سرعت باز شدن :
18
متر بر دقیقه
درب ریموت ریلی فک مدل 720C
کد کالا :
5050
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
320
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
نامحدود
در ساعت
سرعت باز شدن :
18
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی فک مدل 741
کد کالا :
5040
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
650
نیوتن
استاندارد وزن درب :
900
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
12
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی فک مدل 740
کد کالا :
5030
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
450
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
12
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی پروتکو مدل MOVER
کد کالا :
5020
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
440
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
9
متر بر دقیقه
123مجموع 41 محصول