جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
از تا
نوع سیستم :
ولتاژ ورودی ( ولت ) :
قدرت موتور ( نیوتن ) :
استاندارد وزن درب ( کیلوگرم ) :
استاندارد عرض درب ( متر ) :
استاندارد تردد ( در ساعت ) :
سرعت باز شدن ( متر بر دقیقه ) :

سبد خرید

شما مشتري گرامي هنوز محصولي به سبد خريد اضافه نکرديد!
قیمت کل :0 تومان

تبلیغات

راهنمای نصب درب اتوماتیک

 

123مجموع 41 محصول
در اتوماتیک ریلی سیماران مدل FARAZ
کد کالا :
5410
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
440
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی بی اف تی مدل DEIMOS 800
کد کالا :
5400
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی بی اف تی مدل DEIMOS 500F
کد کالا :
5390
قیمت :
1380000
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
24
ولت
قدرت موتور :
500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در کنترلی ریلی لایف مدل ACER 12
کد کالا :
5380
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1200
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1200
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
متر بر دقیقه
در ریموت ریلی لایف مدل ACER 6
کد کالا :
5370
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
700
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
8
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی لایف مدل ACER 4
کد کالا :
5360
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
400
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی نایس مدل DYNAMOS 1000
کد کالا :
5350
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1000
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی کینگ مدل DYNAMOS 500
کد کالا :
5340
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
500
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی نایس مدل ROBO
کد کالا :
5330
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
600
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
6
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
18
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی نایس مدل THOR
کد کالا :
5320
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1000
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
14
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
15
متر بر دقیقه
درب برقی ریلی دیا مدل GULIVER 22T
کد کالا :
5310
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1650
نیوتن
استاندارد وزن درب :
2200
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
12
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در ریموت ریلی دیا مدل GULIVER 1800
کد کالا :
5300
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
875
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در برقی ریلی دیا مدل GULIVER 10
کد کالا :
5290
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
450
نیوتن
استاندارد وزن درب :
1000
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
در کنترلی ریلی دیا مدل LIVI 8RR
کد کالا :
5280
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
260
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب کنترلی ریلی دیا مدل LIVI 9RR
کد کالا :
5270
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
490
نیوتن
استاندارد وزن درب :
900
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب ریموت ریلی دیا مدل LIVI 803E
کد کالا :
5260
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
490
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
2
متر
استاندارد تردد :
25
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی دیا مدل LIVI 6RR
کد کالا :
5250
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
340
نیوتن
استاندارد وزن درب :
600
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
5
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
در اتوماتیک ریلی دیا مدل LIVI 5RR
کد کالا :
5240
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
210
نیوتن
استاندارد وزن درب :
500
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
3.5
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10
متر بر دقیقه
درب ریموت ریلی تائو مدل MASTER 20QR
کد کالا :
5230
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
1900
نیوتن
استاندارد وزن درب :
2000
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
10
متر
استاندارد تردد :
30
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
درب اتوماتیک ریلی تائو مدل SPEED 8QS
کد کالا :
5220
قیمت :
0
نوع سیستم :
الکترومکانیک
ولتاژ ورودی :
220
ولت
قدرت موتور :
800
نیوتن
استاندارد وزن درب :
800
کیلوگرم
استاندارد عرض درب :
8
متر
استاندارد تردد :
20
در ساعت
سرعت باز شدن :
10.5
متر بر دقیقه
123مجموع 41 محصول