راه بندهای الکتروهیدرولیکی سازگار با استاندارد کی_12

10 / 10
از 1 کاربر

راه بندهای الکتروهیدرولیکی سازگار با استاندارد کی_12 محصول شرکت بون ادام :

این راه بندهای شرکت ادام برای تامین حداکثر امنیت طراحی و ارائه شده اند . این راه بندهای مدل استینجرکه با استاندارد کی_12 که مربوط به تصادفات رانندگی است منطبق هستند می توانند برای عبور عابران پیاده پایین آورده شوند و البته در هنگامی که در باز است به خوبی قابل تشخیص هستند. برای ان که این راه بند بتواند استاندارد کی -12 را دریافت نماید می بایست بتواند یک وسیله نقلیه با وزن 6800 کیلوگرم را که با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است به گونه ای متوقف کند که بیش از یک متر جا به جایی نداشته باشد. این راه بند به طور اتوماتیک بالا و پایین برده می شود و برای نصب نیاز دارد تا سطح جاده زیر سازی شود. این راه بند می تواند تا ارتفاع 1168 میلی متر به طور کامل امنیت را تامین نماید و در عرض های متفاوتی نیز می تاوند به مشتریان عرضه شود. برای زیرسازی سطح جاده می بایست حدودا 457 میلی متر گودبرداری شود. پس از نصب ،سطح راه بند می بایست کاملا با سطح جاده را در یک تراز باشد. و البته احتیاج به هیچ گونه قطعه جانبی دیگر در روی سطح جاده ندارد.

همچنین سیستم هیدرولیکی محرک این راه بند نیز درون محفظه هایی ایمن در نزدیکی این راه بند قرار می گیرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :